pracownia działań artystycznych

instruktor – Beata Bols

Program autorski prowadzącej – obejmuje cykl działań intermedialnych i parateatralnych, w obrębie grupy uczestników.
Pretekstem – inspiracją jest wizualizacja tekstów poetyckich autorstwa uczestników zespołu.
Efektem całorocznej pracy jest inscenizacja – spektakl, pokazywany szerszej publiczności.

005 kolceA

ZZZZZZTEATRstr