DYREKTORZY

Henryk Krzyżanowski – pełniący obowiązki dyrektora Ogniska

Władysław Porejko (1900-1969) – Dyrektor ogniska od 1949 do 1967. Student Akademii Sztuk Pięknych (1925-1929) plastyk, konserwator, Kierownik Oddziału Ochrony Zabytków Historycznych (1945-1946).

Karol Stobiecki (1908-1970) – w ognisku od 1965 r. Dyrektor ogniska od 1967 do 1970 r. Odznaczony Srebrnym krzyżem – Zasłużony Działacz Kultury.

Zygmunt Waśniewski (1921-1976) – w ognisku od 1956 r. Dyrektor od 1970 do 1976 r. Student ASP, dyplom 1952 – mistrz linorytu. Członek Nadzwyczajny ZPAP. Aktywny członek Zarządu Sekcji Grafiki. Inicjator i organizator Grupy Twórczej Małych Form Graficznych „RYS”.

Joanna Domaszewska – (ur. 1930) w ognisku od 1970 do 1981 r. Dyrektor w 1976 r. Studia PWSP Wrocław – wydział rzeźby u profesora Borysa Michałowskiego, później u profesora Antoniego Mehla. 1949-50 r. była asystentem na PWSP Wrocław wydział rzeźby architektonicznej. Jest aktywnym twórcą-rzeźbiarzem, uczestniczy w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Realizuje liczne elementy rzeźbiarsko-architektoniczne. W 1944 odznaczona Krzyżem Virtuti Militari. Odznakę zasłużonego działacza Kultury otrzymuje w 1972 r. Uchwałą Rady Państwa jest odznaczona złotym krzyżem zasługi (1977)

Janusz Halicki ur. 1932 r. – w ognisku od 1967. Dyrektor Ogniska od 1977 do 1991 r. Grafik, malarz, absolwent PWSP we Wrocławiu w pracowniach prof. Marii i Stanisława Dawskich oraz Stanisława Pękalskiego. W latach 1963-1968 – asystent na Wydziale Ceramiki PWSP we Wrocławiu. Od 1963 r. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Współtwórca Galerii „Kwartał”, współzałożyciel grupy „RYS”. Od 1970 r. inicjator wystaw „Ekslibris Wrocławski”. Uprawia grafikę, malarstwo, rysunek. Uczestniczy w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych – w kraju oraz zagranicą.

Andrzej Żarnowiecki ur. 27.11.1931 r. W Ognisku od 1973, nauczyciel grafiki, rzeźby, wiedzy o sztuce oraz rysunku i malarstwa. Dyrektor od 1991. Studia ASP w Warszawie 1953-60 w pracowni rzeźby, prof. Ludwiki Nitschowej, specjalizacja we Wrocławiu – rzeźba ceramiczna. Tworzy w graficznych technikach warsztatowych (głównie małe formy graficzne). Prace znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych. Projektuje i realizuje również obiekty sakralne. Jest autorem pomnika poświęconego Ofiarom Terroru Komunistycznego na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Odznaczony Srebrną Odznaką zasłużonego dla województwa i miasta Wrocławia (1987). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, odznaczony Złotą Odznaką ZPAP.

Maciej Siciński – w Ognisku od 1995 prowadził zajęcia z grafiki warsztatowej i komputerowej, obecnie z fotografii. Od 2001 był zastępcą dyrektora a od 2011 jest dyrektorem Ogniska. Były słuchacz Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej we Wrocławiu, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego – dyplom z rzeźby w pracowni art. plast. Jana Hermy. Zajmuje się sztuką sakralną (min. rzeźby, projekty krat, witraży itp. do kościołów), grafiką warsztatową, komputerową i fotografią.