plan 2019/20

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

Ceramika
art. plast.
Agata Zworska-Story

900 - 1400

Szkło artystyczne
art. plast.
Patrycja Katarzyna Harasym

1000 - 1400

Rysowanie szkłem
flamework strukturalny
Atelier Si, Pb
art. plast.
Barbary Idzikowskiej
900 - 1400 

   
grafika komputerowa i film
art. plast.
Jan Mikołajek

1000 - 1500 
Malarstwo, rysunek
art. plast. Lucyna Lubelska

1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Lucyna Lubelska

1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Maciej Myrdzio
1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Maciej Myrdzio
1500 - 2000

Malarstwo, rysunek
art. plast. Beata Bols
930 - 1400
Malarstwo, rysunek
art. plast. Lucyna Lubelska

1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Zbigniew Mil

1500 - 2000
Malarstwo, rysunek
art. plast. Zbigniew Mil

1500 - 2000
Grafika Warsztatowa
art. plast. Ryszard Pajaczek
1500 - 2000
  Grafika Warsztatowa
art. plast. Ryszard Pajaczek
930 - 1400
Malarstwo, rysunek
art. plast. Zbigniew Mil

1500 - 2000
Rzeźba
art. plast. Ryszard Pajaczek
1500 - 2000
Rzeźba
art. plast. Ryszard Pajaczek
1500 - 2000
Tkanina artystyczna
art. plast. Robert Wieczorek
1500 - 2000
 Pracownia autorska
art. plast.
Beaty Bols
1500 - 2000
 

Ćwiczenia ze stylizacji
i aranżacji w fotografii

art. plast.
Beata Bols
1500 - 2000


 
Fotografia cyfrowa

art. plast. Maciej Myrdzio
1600 - 2000


 
Fotografia cyfrowa

mgr Maciej Siciński
1600 - 2000


Studium Postaci
art. plast.
Lucyna Lubelska

1500 - 2000


Studium Postaci
art. plast.
Lucyna Lubelska

1500 - 2000

 

Ceramika
art. plast.
Agata Zworska-Story

1500 - 2000

Sitodruk
art. plast.
Renata Kurczyńska
1500 - 2000

Sitodruk
art. plast.
Renata Kurczyńska
1500 - 2000

 

Ceramika
art. plast. Bogusław Story

1500 - 2000

Ceramika
art. plast. Bogusław Story

930 - 1400

Szkło artystyczne
art. plast.
Patrycja Katarzyna Harasym

1600 - 2000

Rysowanie szkłem
flamework strukturalny
Atelier Si, Pb
art. plast.
Barbary Idzikowskiej
1500 - 2000 

Szkło artystyczne
art. plast.
Patrycja Katarzyna Harasym

1600 - 2000

Rysowanie szkłem
flamework strukturalny
Atelier Si, Pb
art. plast.
Barbary Idzikowskiej
1500 - 2000 

   

zajęcia przy ul. RUSKIEJ 46A/C/413,414 Zajęcia przy pl. WOLNOŚCI 9 zajęcia w pracowni B.  Idzikowskiej ul. Ruska 46A/C/104

organizację zajęć z malarstwa i rysunku oraz studium postaci:
•    Od poniedziałku do piątku:
⇒    15:00-16:00 – zapisy, wpłaty, konsultacje,
⇒    16:00-19:55 – zajęcia w pracowniach rysunku i malarstwa,
•    W soboty:
⇒    9:30-10:00 – zapisy, wpłaty, konsultacje,
⇒    10:00-13:55 – zajęcia w pracowniach rysunku i malarstwa.

plan do druku

Warsztaty z filmu, multimediów i grafiki 3D

zajęcia na ul. RUSKIEJ 46C/7

Zajęcia na pl. WOLNOŚCI 9